MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Portugalsko  
status vysokej školy  
pt pt
Porto, Portugalsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne

Study in Poland