Viedeň, Rakúsko

MBA with a major in Tourism Management

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: športové, turistické,služba
WWW stránka vysokej školy: www.modul.ac.at
Privacy Policy