MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Rakúsko  
status vysokej školy  
Seekirchen am Wallersee, Rakúsko

Master of Business Administration in General Management

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.uni-seeburg.at

Study in Poland
Privacy Policy