MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Rakúsko  
status vysokej školy  
Kufstein, Rakúsko

Executive Management MBA

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.fh-kufstein.ac.at

Study in Poland
Privacy Policy