MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Paríž, Francúzsko

MBA Droit des affaires et management

Jazyk vyučovania: francúzsky Jazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: právnické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.u-paris2.fr/

Study in Poland
Privacy Policy