MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Paríž, Francúzsko

Santé, Executive MBA

Jazyk vyučovania: francúzsky Jazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
WWW stránka vysokej školy: www.dauphine.fr/

Study in Poland
Privacy Policy