Valencia, Španielsko

Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA)

Jazyk vyučovania: španielsky Jazyk vyučovania: španielsky
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.upv.es
Privacy Policy