Pamplona, Španielsko

Máster Ejecutivo Global en Administración y Dirección de Empresas (GEMBA)

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.unav.edu
Privacy Policy