Bilbao, Španielsko

Máster Ejecutivo en Administración y Dirección de Empresas Internacional (MBA Executive)

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.deusto.es
Privacy Policy