štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
Segovia, Španielsko

Máster Ejecutivo en Administración y Dirección de Empresas (MBA Executive)

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.ie.edu
Privacy Policy