Amsterdam, Holandsko

Business Administration, MBA

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.uva.nl/en
Privacy Policy