MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
status vysokej školy  
Rotterdam, Holandsko

Global Executive OneMBA

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
WWW stránka vysokej školy: www.eur.nl/
Prejdite na

Study in Poland
uwm_220_eng.gif
Privacy Policy