Breukelen, Holandsko

Modular Executive MBA programs

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.nyenrode.nl/Pages/Default.aspx
Privacy Policy