MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
status vysokej školy  
Breukelen, Holandsko

Modular Executive MBA programs

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.nyenrode.nl/Pages/Default.aspx

Study in Poland
WSPA_220_online.png
Privacy Policy