MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
status vysokej školy  
Deventer, Holandsko

Master in Business Administration

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne

Study in Poland
WSPA_220_online.png
Privacy Policy