Dublin, Írsko

Masters in Business Administration - DCU BUSINESS SCHOOL

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : externé
WWW stránka vysokej školy: www.dcu.ie/
Privacy Policy