Potsdam, Nemecko

Business Administration

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.uni-potsdam.de
Privacy Policy