Dortmund, Nemecko

Betriebswirtschaft für New Public Management

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.fh-dortmund.de
Privacy Policy