MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Nemecko  
status vysokej školy  
Ludwigshafen, Nemecko

Správa podniku

Betriebswirtschaft

Jazyk: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.hs-lu.de

Study in Switzerland
BBA-Bachelor-220_1.jpg

Study in Poland
Privacy Policy