Bern, Švajčiarsko

EMBA in Project management

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.bfh.ch
Privacy Policy