Bern, Švajčiarsko

EMBA in Public management

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: sociálne
WWW stránka vysokej školy: www.bfh.ch
Privacy Policy