MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
status vysokej školy  
Praha, Česko

Marketing

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.unyp.cz

Study in Poland
Privacy Policy