MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Praha, Česko

Online Flexible MBA

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Štúdium online Štúdium online
WWW stránka vysokej školy: www.unyp.cz
Prejdite na

Study in Poland
uwm_220_eng.gif
Privacy Policy