Praha, Česko

Projektový manažment

Project Management

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.unyp.cz
Privacy Policy