Praha, Česko

Business economics

Jazyk vyučovania: český Jazyk vyučovania: český
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.vsem.cz
Privacy Policy