MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Praha, Česko

Business economics

Jazyk vyučovania: český Jazyk vyučovania: český
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.vsem.cz

Study in Poland
Privacy Policy