Kodaň, Dánsko

Executive MBA in Shipping and Logistics

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.cbs.dk/en
ECTS: 60
Privacy Policy