Kolding, Dánsko

MBA in General Management

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
ECTS: 90
Privacy Policy