Budapešť, Maďarsko

MBA Programs at Corvinus

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.uni-corvinus.hu/
Privacy Policy