Záhreb, Chorvátsko

VERN'/U.B.I. međunarodni MBA program

Jazyk vyučovania: chorvátsky Jazyk vyučovania: chorvátsky
WWW stránka vysokej školy: www.vern.hr
Prejdite na
Privacy Policy