MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
status vysokej školy  
Záhreb, Chorvátsko

Human Resources Management and Quantitative Finance - Zagrebačka Škola Ekonomije i Managementa

WWW stránka vysokej školy: www.zsem.hr
Prejdite na

Study in Poland
Privacy Policy