Reykjavík, Island

Executive MBA (Master of Business Administration) - Reykjavik University

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: en.ru.is
Privacy Policy