Msida, Malta

Executive Master of Business Administration

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : externé
WWW stránka vysokej školy: www.um.edu.mt/
Privacy Policy