Gent, Belgicko

Master in de Handelswetenschappen

Jazyk vyučovania: holandský Jazyk vyučovania: holandský
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.kahosl.be
Privacy Policy