Gent, Belgicko

Master of Business Administration

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.kahosl.be
Privacy Policy