MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Nemecko  
status vysokej školy  
Friedberg, Nemecko

Správa podniku

Business Administration

Jazyk: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.thm.de

Study in Switzerland
BBA-Bachelor-220_1.jpg

Study in Poland
Privacy Policy