štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Švajčiarsko  
status vysokej školy  
Fribourg, Švajčiarsko

EMBA en Integrated Management

Jazyk vyučovania: francúzsky Jazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.hes-so.ch
Privacy Policy