Paríž, Francúzsko

Food Business Management MBA

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
WWW stránka vysokej školy: www.ipag.edu/
Privacy Policy