Chur, Švajčiarsko

EMBA in Digital Technologies and Operations

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: inžiniersko-technické
WWW stránka vysokej školy: www.fhgr.ch/
Privacy Policy