Galway, Írsko

Business Administration Management

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.nuigalway.ie/
Privacy Policy