Atény, Grécko

Business Administration - MBA International

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.aueb.gr/en
Privacy Policy