Aberdeen, Velká Británie

Financie

Finance

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.abdn.ac.uk
Master of Business Administration (MBA)
Privacy Policy