MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Bangor, Velká Británie

Banking and Finance

Jazyk: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.bangor.ac.uk
Master of Business Administration (MBA)

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
Privacy Policy