MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Londýn, Velká Británie

Správa podniku

Business Administration

Jazyk: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.brunel.ac.uk
Master of Business Administration (MBA)

Study in Switzerland
BBA-Bachelor-220_1.jpg

Study in Poland
uwm_220_eng.gif
Privacy Policy