MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Carlisle, Velká Británie

Správa podniku

Business Administration

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : denné, externé
Master of Business Administration (MBA)

Study in Poland
Privacy Policy