štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Privacy Policy