Edinburgh, Velká Británie

Projektový manažment

Project Management

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Master of Business Administration (MBA)
Privacy Policy