MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Canterbury, Velká Británie

Business Management, MBA (Health Care Leadership and Management)

Jazyk: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: http://www.canterbury.ac.uk

Study in Poland

Study in Malaysia