MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Sheffield, Velká Británie

Správa podniku

Business Administration

Jazyk: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.shef.ac.uk

Study in Malaysia
Berjaya_220.jpg

Study in Switzerland
BBA-Bachelor-220_1.jpg

Study in Poland
Privacy Policy