Praha, Česko

MBA (Master of Business Administration) - in cooperation with Chapman University, California

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.aauni.edu
Privacy Policy