MBA v Evropě

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Nottingham, Velká Británie

Business Administration (Executive MBA)

Jazyk: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: ekonomické a administratívne

Study in Poland

Study in Malaysia